۱۳۸۱ بهمن ۳, پنجشنبه

"خدايا، به من قدرت اين را بده که به همان اندازه که دوستش می دارم،

بتوانم نياز به دوست داشتنش را در خود از بين ببرم."

از دعاهای عين القضات

ديگه اينکه عين القضات را دريابيد. فعلا همين تا بعد ببينم چی می شه!