۱۳۸۱ دی ۱۱, چهارشنبه

نه اينکه باغبون نیست
در گلخونه بسته است!