۱۳۸۱ دی ۱۸, چهارشنبه

من دارم تو آدمکها می پوسم.
تو برام از پَريا قصه می گی !

هی اينو گوش می کنم، هی می گم : ما رو باش، اونا رو باش !