۱۳۸۱ دی ۱۱, چهارشنبه

نه اينکه باغبون نیست

در گلخونه بسته است!