۱۳۸۱ دی ۲۱, شنبه

دارم يه چيزی نشخوار می کنم. می فهميد چی می گم ؟!
نه. نمی تونيد بفهميد. اين دفعه ديگه شما هم نمی تونيد منو درک کنيد.
فقط الاغها می فهمند من چی می گم !
و من هم تازه دارم می فهمم که چرا الاغها روز به روز خَرتر می شند.
يه روز همه اينها رو بالا ميارم. می دونم.
ولی نمی خوام تو وبلاگم بالا بيارمشون. اينجا قرار بود فقط از زندگی صحبت کنم.
از آزادی، فرهنگ،...
دارم يه چيزی نشخوار می کنم. می دونيد چی ؟
علم! دارم علم نشخوار می کنم.
گول اسم باپرستيژش رو نخوريد ها. نشخوار کردنش از هر چيز ديگه ای کثيف تره !
خدا کنه زودتر از اين وضعيت رها بشم.