۱۳۸۲ مهر ۷, دوشنبه

"کسی که خيال می کند همه ميوه ها همان هنگام می رسند که گيلاس، از توت فرنگی چيزی نمی داند!"

يه جمله تو يه گوشه از ذهنم از يه نويسنده ناشناس