۱۳۸۲ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

در راستای رسيدن به اهداف فاز اول پروژه:
"يا SMS بفرست يا بمير"