۱۳۸۲ خرداد ۳۰, جمعه

سو واتس د ديفرنس؟!
همه گول میخورن و میخوان پاشونو رو این زمین بند کنن..