۱۳۸۲ خرداد ۳۰, جمعه

سو واتس د ديفرنس؟!

همه گول میخورن و میخوان پاشونو رو این زمین بند کنن..