۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

مثلا اصلاح :

زکی زندگی، ریز می بینمت!
بقیه ش هم حذف شد.