۱۳۸۲ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

رفتار بعضی ها واقعا مصداق اين جوک می شه که می گند يه روز يه سوسماره می خواسته بره گدايی، می ره سر ميدون می ايسته و می گه : "به منِ مارمولک کمک کنيد!"

هاهاها... برو! برو داداشم. من خودم زغال فروشم!
آخه مشکلت يکی نيست که. نه خودت رو درست می شناسی، نه منو و نه مراعات موقعيت رو می کنی.