۱۳۸۲ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

ساندويج این هفته چلچراغی ها حرف نداره. به شدت توصیه می شه !

آموزش گام به گام کافی شاپ نشینی !

دیالوگ های طلايی :

-تو چقدر خاصی عزيزم!

-speed لطفا

باحال ترين توصيه :

هنگامی که در کافه هستید، بايد يک چيزی بکشيد!

-يا پيپ بکشيد

-يا طرح بکشيد

-يا ريشتان را بکشيد!

توپ ترين کاريکاتور : ياس فلسفی که سر باز کرده!!!

در مورد منوش هم بعضی ها باید توضيح یدن که منوی شماره 12 کجاست ؟