۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

بعضی ها رو آدم خودش دوست داره، بعضی ها خودشون دوست داشتنی اند.
می فهمی که چی میگم؟!