۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۳, شنبه

من باختم. قبوله !

در حاشیه : يه بار خواستم توجیه نکنم. خیلی ساده قضیه رو بپذیرم. یه بار دیگه می گم که مطمئن شم کار سختی نیست.
من باختم.
به اندازه کافی واضح هست یا نه ؟!