۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

مثلا اصلاح :

زکی زندگی، ریز می بینمت!

بقیه ش هم حذف شد.