۱۳۸۱ بهمن ۲۳, چهارشنبه

از وبلاگ ونکوور :
"دوستي پرسيد اگر آمريکا به عراق حمله کنه و حکومت و ساختار اقتصادی مناسبي اونجا پيدا کنه ... و طي چند سال آينده عراق و مردمش مرفه بشن، بَـده؟ حتي اگر اين کار با تجاوز شروع بشه؟
- خوبه ناصرالدين شاه سوار بر اسب از يه دختر دهاتي خوشش بياد بهش تجاوز کنه ولي‌ در عوض اون دختر بشه سوگليش؟
- خوبه بشي داماد سرخونه ... و هر روز مبل و ميز نهارخوري‌رو بکوبن تو سرت که بعلــه ... اين ما بوديم ... ؟
اگر از Greg و Sean و Zoran و Allen که سرکار ميشناسمشون بپرسي .... ميگن خيلي هم خوبه .. "

اوهوم، رسيدن به هدف، اما به چه قيمتی؟! همينطور بگير برو بالا تا به زندگی برسی.
آره، زنده بودن، نفس کشيدن، موفق شدن، خوشبخت شدن... اما به چه قيمتی؟! به قيمت فدا کردن انسانيت؟!