۱۳۸۱ بهمن ۳۰, چهارشنبه

آخه اين موضوع قابل درکه که ملت شريف ما ممکنه از قوه درک و تشخيص لازم برخوردار نباشند که بفهمند يه شخصيت خيلی برجسته داره از جلو خونه شون رد می شه. نکته غيرقابل درک اينه که چرا اون شخص شخيص با اون همه ادعا بايد دقيقا از جايی رد بشه که يه تپه برف پارو شده صاف بياد بخوره وسط ملاجش؟!