۱۳۸۳ دی ۱۳, یکشنبه

آزادی

ورق های تنبل تقويم
پاندول های سنگين ساعت
خانوم معلم!
گفتيد از "آ" يا "ي"
چند حرف فاصله بود؟!