۱۳۸۳ دی ۱۹, شنبه

اینجا عاليه، نه فقط واسه اينکه چرندترین نوشته هاش یهو می شند بهترین ها.
اینجا رو باید خوند!