۱۳۸۳ دی ۱۳, یکشنبه

آزادی

ورق های تنبل تقويم

پاندول های سنگين ساعت

خانوم معلم!

گفتيد از "آ" يا "ي"

چند حرف فاصله بود؟!