۱۳۸۰ آذر ۲۱, چهارشنبه

و بالاخره آغاز برنامه های ما شروع شد!