۱۳۸۰ دی ۲۷, پنجشنبه

تو اين چند روز که ننوشتم ،کلی شلوغ پلوغ بودم.دائم فکر می کردم ،ولی نوشتنم نمی اومد! ولی الان يک عالمه مطلب نوشتم براتون.به جون خودم راست می گم! باورتون نميشه ،صبر کنيد کم کم همشون می گم براتون.(فقط اگه يک typist خوب و ارزون سراغ داريد به من معرفی کنيد تو رو خدا!)