۱۳۸۰ بهمن ۱, دوشنبه

بلاگ امروز خورشيد خانومرو حتما بخونيد. يک عده جواد اين طفلکی رو احاطه کردند و دارن حقش رو ميخورن ;)