۱۳۸۴ تیر ۶, دوشنبه

One-Time Gambles
قمارهایی هست که فقط یکبار می توان آنها را باخت. اگر هم بخواهی برای بار دوم سر آن میز قمار بنشینی، از همه حسابگران عالم حسابگرتر شده ای. خودت این را می دانی!
بعد از اولین تاراج، دیگر به یک کاریکاتور تبدیل می شوی و بدون آن نقاب امن و فریبنده نمی توانی پا به آن قمارخانه بگذاری.
چیزهایی هست که فقط یکبار می توان آن را باخت. بعد از بار اول، یا باید آنقدر ابله باشی تا با اسباب بازیهایی قلابی جای آنها را پر کنی(تا تو را هم در آن بازی شرکت دهند) و یا آنقدر پخته و حرفه ای شده باشی تا کسی قلابی بودن ورقهایت را تشخیص ندهد.
راههایی هست که فقط یکبار می توان در آنها گم شد. تب هایی هست که فقط یکبار می شود در آنها سوخت.
دفعات بعد، تکرار کمدی وار آن تراژدی اول است.

پ.ن: بیا به این حرفها ایمان آوریم تا نه دیگر تو مرا به محافظه کاری و کم جراتی متهم کنی و نه من به بی تابی های گنجشک وارت لبخند بزنم.