۱۳۸۴ فروردین ۱, دوشنبه

روح پریشان من،
از خواب زمستانی بیدار شو!
بهار
از کنار مترسگ ها
بی عشوه و ناز می گذرد.