۱۳۸۳ مهر ۲۳, پنجشنبه

"عزيزم امشب نمی گذارم با رویای اشلی بخوابی"

امضا : روح سرگردان رت باتلر