۱۳۸۶ بهمن ۲۴, چهارشنبه

Your yearly dose of Valentine

این شعرم را
سارق قلبم
هذیانم
شکنجه جانم
عزیزم
عشقم
بپذیر
شاید
تا ولنتاین سال دیگر
لعنت هم بر تو نفرستادم!سروده مشترک از اینجانب و جناب ولادیمیر ولادیمیرویچ مایاکوفسکی!