۱۳۸۴ فروردین ۱۳, شنبه

سالهای دور از خانه-واده!

خب! تعطيلات تموم شد برگردید ديگه! سوسيس- تخم مرغها منو خوردند، تموم شدم ها!