۱۳۸۳ آذر ۲۸, شنبه

تهوع عظیمی پيش رو داشت. به تلافی حجم قابل توجهی از واقعيت که قورت داده بود!