۱۳۸۴ تیر ۱۶, پنجشنبه

بدون شرح!
بهش SMS می زنم و می گم : "ناقلا چرا صدات درنمياد؟ شنيدم احمدی نژاد می خواد وزارت خونه ای تشکيل بده با عنوان فشار و ضدفشار و تو رو بکنه وزير! درسته؟"
می فرمايند : "ما فشارهامون رو داديم که اونو آورديم(ادبيات رو حال می کنيد جانِ من؟!) ديگه نوبت بازنشستگی مونه! "